Verbinden2019-03-28T17:31:52+00:00

Verbinden

Wanneer professionals betrokken worden bij de beeldvorming over een richting (i.e. oplossing, doelstelling, resultaat, andere werkwijze etc.) mondt dit uit in verbinding, draagvlak en eigenaarschap. Een aanvankelijk losse verzameling mensen met individuele belangen, doelen en meningen smelten dan samen tot een geïnspireerde, resultaatgerichte eenheid met gezamenlijke doelen en belangen, waarin wordt ervaren van betekenis te zijn en het verschil te kunnen maken.
Als dienstbaar leider faciliteert u dit proces vakkundig en toegewijd, wetende dat ook eigenaarschap, talentontwikkeling en versnelde zelfregulatie haar opbrengst zal zijn. Medewerkenden pakken als vanzelfsprekend verantwoordelijkheid wanneer zij zich herkennen in uitgangspunten, doelen, werkwijzen en taken die vrijwillig en in samenspraak zijn overeengekomen. Men voelt intrinsieke motivatie om talent en energie in te zetten en werkzaamheden zo te organiseren dat gezamenlijke doelen worden bereikt.

Deze bundeling komt niet tot stand zonder de juiste setting die u creëert door anderen inzicht te geven en uit te nodigen tot meedenken. U verdeelt invloed waardoor kennis, ervaringen, ideeën en oplossingsrichtingen constructief worden uitgewisseld en samengevoegd.
Dit verbindende proces naar collectief draagvlak voltrekt zich in stadia met daarbij horend, kenmerkend gedrag. U voelt deze fasen goed aan én kunt ze logisch beredeneren. Op grond daarvan kunt u anticiperen en de omstandigheden scheppen die betrokkene(n) naar een volgend stadium laat groeien. Hierin wordt u gesteund door uw kennis van mens- en teamontwikkeling en uw positieve, resultaatgerichte omgang met de mens- en groepsprocessen, stress, weerstanden en conflicten die inherent zijn aan dit proces. U weet een veilige werksfeer te creëren waarin oplossingen vanuit diversiteit  worden gevonden, talentontwikkeling vanzelfsprekend is en transparant en constructief wordt gecommuniceerd. En dat alles natuurlijk mét behoud van focus en toewijding aan het grotere geheel. Gelukkig bent u heel goed in zelfregulatie

verbeter uw verbindend vermogen:

of lees eerst verder: