Dienstbaar leiderschap communicerende vaten

Van paradox naar slagkracht; een visie

Dienstbaarheid en leiderschap leken elkaar lang en onterecht uit te sluiten. Voor meer inzicht in deze paradox is de metafoor van communicerende vaten misschien verduidelijkend.  De twee ogenschijnlijk aparte domeinen dienstbaarheid en leiderschap vormen onder de waterspiegel een innige synthese; een complementaire twee-eenheid. Door gebrek aan inzicht in dit samenspel nemen we, geleid door onze karakterologische voorkeur, voornamelijk een dienstbare dan wel een leidende rol aan. Deze (onbewuste) keuze leidt tot een uitvergroting van één van beide en daarmee onderwerping van de andere, aanvullende kracht. Hierdoor worden beide krachten een karikatuur van zichzelf. Leiderschap wordt dictatoriaal en dominant en dienstbaarheid verwordt tot een pamperende of te meegaande houding.

Het gevolg van deze polarisatie is onbalans. De synthese wordt uiteengereten en daarmee ontstaan conflicteren opponenten; de ene pool roept de andere op. U creëert ondanks hard werken en goede bedoelingen uw eigen tegenwind en bent onbedoeld (mede) veroorzaker van weerstand, inefficiëntie en stagnatie. Terwijl een synthese van de twee leidt tot krachtig, compassievol en inspirerend leiderschap. Tot onderlinge eenheid met de mensen met wie u samenwerkt. Een dankbare rol, maar het vraagt in een tijd waarin het accent komt te liggen op samenwerking, inzicht in mens en teamontwikkeling en een leiderschapsstijl die dat mogelijk maakt.

Willen we een dienstbaar leider zijn, dan volgt uit deze visie dat kennis van ons karakter en de onbewuste motieven en conditioneringen die ons leiden voorwaardelijk is. Het stelt ons in staat leiderschap en dienstbaarheid in onszelf en in interactie in evenwicht te brengen en welbewuste, positieve keuzes te maken voor houding, gedrag en vaardigheden die passen bij de bedoeling ons te verbinden aan het grotere geheel en dit te helpen ontplooien.

Hoe dit eruit kan zien leest u in de profielschets terwijl u op de pagina opbrengst in beeld krijgt wat dienstbaar leiderschap voor u en uw omgeving kan opleveren.

Visie

Deel deze pagina in uw netwerk