Opbrengst

De opbrengst van dienstbaar leiderschap

Opbrengst: allereerst en bovenal, eenheid en focus op collectieve belangen. Meer specifiek bekijken we de opbrengst van dienstbaar leiderschap per systeemelement, van individu tot maatschappij. Om het effect van dienstbaar handelen op de lagere niveaus op het grotere geheel in beeld te brengen en vice versa. Elk groter element draagt de voorgaande kleinere elementen in zich, zoals bij een matroesjka pop. Handelen op individueel niveau werkt door op de hogere, meer omvattende, niveaus. En omgekeerd omhult en begeestert het grotere niveau het individu.

Individu
Op individueel niveau leidt dienstbaar leiderschap tot persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zowel van de leidinggevende als van de ander. Door oog te hebben voor de belangen van de ander doet u hem recht en activeert en vervlecht u het beste in u beiden, bent u samen efficiënter en draagt u bij aan respectvolle verhoudingen.

Teams
Teams geleid door dienstbare leiders die gericht zijn op synthese en inzicht hebben in systemische samenhangen, worden gekenmerkt door een effectieve bundeling van individuele kwaliteiten waardoor de professionele inzetbaarheid van het team meer is dan de som der delen en draagvlak ontstaat. Ze zijn herkenbaar aan eigenaarschap, effectieve communicatie, efficiënte samenwerking, resultaatgerichte teamspirit en werkplezier.

Organisatie
Dienstbaar leiderschap in organisaties leidt tot een ethische basishouding. Integere teams en afdelingen die bezield en effectief samenwerken waarbij het belang van de externe klant leidend is. Doordat een dienstbare organisatie inzicht heeft in systemische samenhangen en zich bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, sluit hij aan bij de werkelijke behoeften van de samenleving. Hij voorkomt negatieve effecten van zijn handelswijze en maakt winst weer beschikbaar voor collectieve belangen.

Maatschappij
In een maatschappij die geleid wordt door mensen met een dienstbare- op synthese gerichte focus, wordt ieders belang gediend en heeft ieder individu zijn gerespecteerde bijdrage aan het geheel. Hierdoor vermindert  isolationisme en werkt men nauw samen om collectieve belangen te dienen. Iedere actie die de ander schaadt wordt vermeden.