Zelfkennis

Zelfkennis

Zelfkennis geeft u het vermogen ondanks externe invloeden trouw te zijn aan uw eigen identiteit, een onbaatzuchtige basishouding te ontwikkelen en in lijn hiermee te handelen. Deze congruentie tussen binnen- en buitenwereld, of authenticiteit, is bepalend voor de mate waarin anderen u gelegenheid en vertrouwen geven van invloed te mogen zijn.

Zelfinzicht is gebaat bij objectieve reflectie en eerlijk zelfonderzoek. Bij verder kijken dan de neus van uw perceptie lang is en ontmaskering van hardnekkige ego-trucjes die het groepsbelang (en daarmee ook het uwe) schaden. Zodat u ziet hoe het écht zit met uw motieven, talenten en onhebbelijkheden en niet hoe u zou willen dat het zit. Want net als ieder ander bent ook u geneigd u onbewust te identificeren met wenselijke talenten die u vervolgens onvoldoende kunt leveren. En ook u neigt uw onhebbelijkheden vergoelijkend aan te zien voor kwaliteiten. Dat is weinig constructief, want deze mechanismen doen afbreuk aan impact en (zelf)vertrouwen omdat u niet bereikt wat u voor ogen staat.

Daarom kent u de ‘pit’ van uw persoonlijkheid waarin u cruciale informatie vindt over ingebakken waardesystemen, drijfveren, talenten, passies, manier van denken, affecties, interactie, leerpunten en ontwikkelpotentieel. Ook herkent u hierin de herkomst van de weerstanden die u voorheen wellicht toeschreef aan levenservaringen. Inzicht in het complexe samenspel tussen uw aanleg, ambities en perceptie leidt u weg uit het mistige labyrint van subjectieve ervaringen, weerstanden en emoties. Deze zelfregulatie is nodig om uw rol van dienstbaar leider succesvol in te kunnen vullen.

vergroot uw zelfkennis:

of lees eerst verder:

Basishouding
Zelfkennis
Zelfregulatie
Ontwikkeling

Deel deze pagina in uw netwerk: