Uw vaardigheden

Om te kunnen handelen als dienstbaar leider beschikt u over een gereedschapskist met vaardigheden waarmee u: 1) koers bepaalt, 2) hierover een constructieve dialoog onderhoudt en 3) overeenstemming bereikt. In dit instrumentarium zijn drie groepen te onderscheiden: richtinggevende, verbindende en communicatieve vaardigheden, die elkaar versterken mits in samenhang en evenwichtig ingezet. Want het is juist door deze integrale inzet van vaardigheden dat u de voorwaarden schept om het systeem (individu, team, organisatie, maatschappij) tot ontwikkeling te brengen.

lees verder:

Share This Story, Choose Your Platform!