Ontwikkeling

Ontwikkeling is een centraal thema in dienstbaar leiderschap; u ontwikkelt uzelf om anderen te helpen datzelfde te doen en samen het grotere geheel vooruit te brengen, waarbij het collectieve belang centraal staat.
Dit vraagt van u de bereidheid een transformatie te ondergaan waarin u uw focus verlegt van ‘ik’ naar ‘wij’. Waarin u uw ego en de daaraan gekoppelde eigen belangen ondergeschikt maakt aan die van het geheel.

Op dit levenslange groeipad weet u in toenemende mate betekenis aan uw omgeving toe te voegen terwijl u uzelf steeds minder belangrijk gaat vinden. Daardoor zal u, in antwoord op een omgevingsvraag, gids, instructeur, adviseur, coach, begeleider, raadsman, vertrouwenspersoon of leraar kunnen zijn. En de moed ontwikkelen de meest groeigerichte positie denkbaar in te nemen: die van een leerling die de invalshoeken van anderen beluistert en deze in dialoog synthetiseert tot gezamenlijke uitgangspunten.
Bij anderen vergroot u hiermee de bereidheid gedachten en zienswijzen in te brengen en zich te willen verbinden aan het collectief; een setting waarin individuele talenten door hun gemotiveerde en gewaardeerde inzet automatisch tot ontplooiing komen; meer worden dan de som der delen. In lijn met de zelfversterkende systeemwetten, wordt daarmee het collectief als geheel ontwikkeld en versterkt en daarmee hun positieve invloed op organisatie en samenleving.

Ontwikkelgerichte houding

Gaandeweg uw eigen ontwikkeling ontstaat groeiend begrip van hoe alles met alles samenhangt en hoe hier positief aan bij te dragen. Dit motiveert u om in iedere context, met en voor anderen, een ontwikkelgerichte houding in te nemen en gezamenlijk doelen en routes te verkennen die het zelflerende vermogen van het systeem aanspreken en situaties vooruit brengen. Gevolg is dat u niet vasthoudt aan oplossingen van gisteren, maar nieuwsgierig en onbevooroordeeld de meest passende antwoorden verkent op de uitdagingen waar u zich als individu, team of organisatie voor gesteld ziet.

kies voor uw ontwikkeling:

of lees eerst verder:

Deel deze pagina in uw netwerk: