Richting geven

Richting geven veronderstelt dat u visie ontwikkelt op mogelijkheden om de onderling verbonden systemen van collega’s, teams, organisatie, klanten en andere stakeholders duurzaam verder te helpen. Deze visie is niet het gevolg van uw onderbuik gevoelens, maar van ervaring, heldere intuïtie en intelligent, onbevooroordeeld onderzoek naar patronen, relaties en koppelingen binnen het lerende systeem en de daaruit voortvloeiende consequenties. U ziet de bigger picture, weet oorzaak en gevolg te duiden en daardoor de meest logische maatregelen te bedenken voor optimale bediening van en aansluiting op de belangen van externe stakeholders enerzijds en de talenten en ontwikkelpotentie van uw organisatie anderzijds.

Dit vermogen levert zowel een helder vertrekpunt met herkenbare probleemdefinitie op, als daarmee in lijn liggende, aansprekende oplossingen. Deze variëren uiteraard van kleine verbeteringen tot ingrijpende veranderprocessen. Deze zullen nooit doel op zich zijn maar een middel om het systeem te versterken. Om meer eenheid en synthese te bereiken.

In de richtinggevende dialoog die u vervolgens helpt ontstaan betrekt u alle stakeholders in de gedachtevorming over zowel de actuele als de gewenste situatie. Hiermee faciliteert u het proces van betrekken naar verbinden om niet alleen draagvlak voor te behalen resultaten te creëren, maar ook voor de weg ernaar toe. Ook bij uzelf…

kies voor meer richting:

Dienstbaar leiderschap

of lees eerst verder:

Deel dit bericht in uw netwerk: