Profiel vam eem dienstbare leider

Profiel van een dienstbare leider

In het verlengde van de beschreven visie schetsen we hieronder de contouren van een dienstbaar leider. Stel dat u de ambitie hebt u te ontplooien tot dienstbaar leider dan kan deze profielschets wellicht helpen uw ontwikkeldoelen te verhelderen. De linkjes in de tekst verwijzen naar de pagina’s waarop de aspecten verder worden uitgewerkt.

Als dienstbaar leider bent u gericht op het bereiken van eenheid, van synthese. U heeft inzicht in de systemische wetmatigheden van dienstbaarheid en leiderschap en weet deze in uzelf te verbinden tot een krachtige en compassievolle leiderschapsstijl. Daarmee helpt u mensen zich te ontplooien naar een houding waarbij ook hún handelen wordt bepaald door de vraag “Wat is goed, juist en rechtvaardig voor iederéén” en waardoor zowel hun kwaliteiten als die van het grotere geheel beter tot hun recht komen. U beschikt over zelfinzicht en zelfregulerend vermogen waardoor u zich niet laat verleiden tot een directieve, dwingende aansturing enerzijds of een te meegaande of onduidelijke houding anderzijds. Dit doet u vanuit een evenwichtige, ontwikkelgerichte basishouding die zich kenmerkt door het vermogen uw ego ondergeschikt te maken aan collectieve belangen, zonder kracht en eigenheid in te leveren. Integendeel; u merkt dat deze toenemen.

In uw handelen ligt uw prioriteit bij het creëren van synthese en het verbinden van mensen op collectieve doelen waardoor een dynamisch concept ontstaat waarin iedereen overtuigd en volwaardig kan en wil deelnemen. In deze setting zal het gevonden gemeenschappelijk belang automatisch ieders individuele belang dienen. Daarbij verstaat u de kunst niet boven maar tussen, voor en achter de mensen te staan, waardoor zij zich geruggensteund voelen in hun ontwikkeling naar meer autonomie, eigenaarschap, zelfregulering en resultaatgerichtheid. Een proces dat u soms coachend, soms sturend, soms vrijlatend maar altijd motiverend en weloverwogen begeleidt, op het juiste moment en in de juiste dosis. Zodoende transformeert u met behulp van uw sociale en communicatieve vaardigheden los zand naar eenheid, opponenten tot synthese en stagnatie naar slagkracht. En draagt u bij aan uw eigen ontwikkeling, die van uw collega’s en de organisatie.

Houding
Opbrengst
Profiel