Zelfregulatie

Onder zelfregulatie verstaan we het vermogen om houding en handelen bij te schaven zodat intenties, zienswijzen en doelstellingen effectiever voor het voetlicht kunnen worden gebracht. In uw rol van dienstbaar leider laat u zich niet leiden door primaire actiereactie patronen, maar geeft u overwogen en doelbewust sturing aan uw houding en gedrag ten bate van het geheel. Signalen uit uw omgeving zetten u aan tot kritische zelfreflectie om op die manier uw gedrag beter af te kunnen stemmen op wat wordt gevraagd en wat u bedoelt te bereiken.

De opbrengst van zelfregulatie is dat u weerstanden in uzelf én in interactie met anderen weet te depolariseren en om te buigen naar eenheid en inspiratie.

Naast een grote mate van zelfkennis vraagt zelfregulatie om toewijding, discipline en een ontvankelijke geest om in momenten van weerstand rust en overzicht te bewaren en ontwikkelkansen te ontdekken. Dat is hard werken, maar de innerlijke balans die u hierdoor vindt en uw impact op uw omgeving maken dat u graag doorgaat op de ingeslagen weg.

vergroot uw zelfregulerend vermogen:

of lees eerst verder:

Ontwikkeling

Deel deze pagina in uw netwerk