Welkom

Symbool staat voor ontwikkeling van organisatie, dienstbaar leiderschap, team en individu. We bieden geen kunstjes of tools, maar inzicht in boeiende dwarsverbanden en onderstromen. Deze wijzen ons de weg om vanuit een andere attitude bij te dragen aan de omwenteling waar we ons in bevinden. Ja, omwenteling, want na de crisis wordt niet alles weer ‘gewoon’. En dat is maar goed ook, want dat ‘gewone’ was immers de oorzaak van de misère.

We moeten dus veranderen. Maar wie ‘veranderen’ interpreteert als minder risico’s nemen om alles bij het oude te kunnen laten, mist volgens ons de essentie van de ontwikkelingen. Ontwikkelingen die gaan over de noodzaak tot meer ‘wij’ en  minder ‘ik’. Dat vraagt het vinden van een ethische basishouding, het zoeken naar synthese en leiderschap dat deze ontwikkeling ondersteunt.

Daarom bieden wij opleiding, training, coaching en advies om te helpen bouwen aan de organisatie van morgen.